Paltgillet i MalmöPaltgillet i Malmö


Om Paltsystrar och Gåsablot

När det 1028:e Midvinterblotet begåtts, uppgjorde Vargungen en budget för det kommande Paltåret. Situationen var skrämmande. Det visade sig att paltarnas ordinarie intäkter av plundring, skatter och framtvungna skänker inte ens räckte till att finansiera Det Styrande Rådets mjödförtäring, utan vilken som bekant varken Rådet eller Paltgillet kan existera.

Snällpojken utskänkte då en fiffig metod, som jämnade hans väg till upphöljelse som Furstlig Sven av Paltgillet. med hjälp av Nebulosan räknade han ut, att strandhuggen hos de välske gick med en mördande förlust, sedan roddarlagens fackförening framtvungit tillämpningen av lagen om sex timmars arbetstid, 100%-ig höjning av lönerna, övertidsersättning samt fritt mjöd och fria åror. Färdkostnaderna slukade vinsten. Snällpojken föreslog nu, att Det Styrande Rådets Ledamöter skulle göra strandhugg hos sig själva, varigenom färdkostnaderna praktiskt taget bortföllo, och ett överskott uppstod, tillräckligt att även förbilliga palten.

Med stort gny och vapenbrak godkände Det Styrande Rådet Snällpojkens förslag, inte anande att det hart när grävde en grop för Sig Själv.

Så hårda blevo nämligen de omedelbart organiserade strandhuggen för ledamöterna i Rådet.

Tilltvålaren, som var den förste att gasta bifall till Snällpojkens förslag, blev första offret. Han åts och dracks ur huset, så hårt gick Paltarna på i ullstrumporna. Tilltvålaren ville kasta sig utför närmaste ättestupa, förtvivlad över bärsärkagången, då Snällpojken fick en ny udé. "Vi utnämner hustrun till Paltsyster", viskade han, "med rätt att bära Paltkakan i blått band. Och så ger vi henne ett Paltnamn. Då faller en sådan glans över henne, att både hon och tilltvålaren glömmer strandhugget." -- Därvid blev det.

Sedan vann denna metod burskap och lagfästes i Gillets Nådiga Stadga angående tillvägagångssättet vid inbördes strandhugg samt utnämning av Paltsystrar.

P.S.
Till Paltsyster kan -- utöver quinna gift med Palt -- utses Palts sambo, om hon förklarar sig beredd inträda i alla de ställningar och förpliktelser som åligger Paltsyster gift med Palt.

Valhall och Lomma i oktober 1990.

För Paltgillets Styrande Råd

Make Up
S.J.S.P.

Tjänsteförättande Mästerpalt


Senast uppdaterad 2003-09-13 / Spilloljan