Paltgillet i MalmöPaltgillet i Malmö


Monday, 13 Jun 2005 12:00:00 UTC+0200

Se mer här vad PaltGolf handlar om...

Om Paltgolf

Paltåret var 1061 (1975).

Idén till Paltgolfen uppkom vid mjödet på nittonde hålet efter en golfrunda där Distriktsbetäckaren, Tutti Frutti, Jäkt-potten, Taskspelaren och Fjällsprånget deltagit. Bröderna, som alla älskade sitt Paltgille, led av att det dröjde ett långt Paltår innan man fick möjlighet att åter dväljas med sina Paltbröder. Varför inte etablera en Paltgolf? Att det fanns underlag för en dylik introducering var ganska säkert då en stor procent av medlemmarna vid intagning i Gillet angett sig som golfutövare. På initiativ av Broder Jäkt-potten, denne eldsjäl och Paltentusiast i salig åminnelse, sammankallades till en golfträff på Barsebäcks Golf & Country Club. Den sista versen i "Den första Runda Paltiska Varningen" löd:

En onsdag, den 21 i vårlig månad maj
begynner den pyramediala asagolfrundan
Herr Eminens, Kardinalen, i välsydd ämbetskavaj
dömer då kampen helt utan misskundan.

Med anledning av att endast elva hängivna Paltgolfare mötte upp denna första gång utgick Kardinalens medverkan men Hans välsignelse var med oss hela golfrundan. Denna dag den 21 uti Blomstermånaden Paltåret 1061 bildades alltså PGA (Paltgillets Golf Akademi). För att inte någon sammanblandning ska ske med Paltgillets Akademi De Aderton står fr o m Jubileumsåret 1080 (1994) PGA för Palt Golf Association eller mera vardagligt Paltgillets Golf Amatörer.

Vid PGA-mästerskapet, som traditionsenligt spelas i juni/juli månad med ca 75 deltagande Paltar, tävlas i hård kamp om det ståtliga vandringspriset The Big Palt Lion, en gång skänkt av Broder Jäkt-potten. Fr o m Paltåret 1076 (1990) tävlas också om Jäkt-pottens Memorial -- Vandringspriset till minne av Kjell Wahlgren.

Paltsystrar och övriga Paltfruntimmer tävlar i hård kamp i "Damernas Lilla Öppna".

Under årens lopp har Paltgolfen spelats på Barsebäck, Örestad samt Bokskogen. Golfdagen består av mjöd i ottan, härskri, Brännvinslåtar, spel, sillbord, helstekt gris, tal, prisutdelning och skön Paltisk stämning. Paltgolfen är och förblir Ã…rets Golf.

Under Pompa och Ståt spelades på Friggas dag den 2 uti Hömånaden PGAs 25-åriga Jubileumsgolfrunda under överinseende av den Ständigt Jourhafvande Storpalten Broder Make Up, välsedd gäst vid Paltgolfen.

PGAs Styrande Råd är sedan starten Bröderna Jäkt-potten, Tutti-Frutti, Taskspelaren, Fjällsprånget och Distriktsbetäckaren. Under senare år har Bröderna Planlös, Matt i kanten samt Rollebören ersatt Taskspelaren, som njuter sitt otium, samt initiativtagarna Jäkt-potten och Tutti-Frutti som vandrat över Bifrost och förhoppningsvis "drar järnet" på Guds Gröna Fairways.

DISTRIKTSBETÄCKAREN


Senast uppdaterad 2003-09-13 / Spilloljan