Paltgillet i MalmöPaltgillet i Malmö


Monday, 20 Aug 2012 07:30:00 UTC+0200

Fint PaltGolf-utslag...
Se mer här vad PaltGolf handlar om...

Om Paltgolf

Paltåret var 1061 (1975).

Idén till Paltgolfen uppkom vid mjödet på nittonde hålet efter en golfrunda där Distriktsbetäckaren, Tutti Frutti, Jäkt-potten, Taskspelaren och Fjällsprånget deltagit. Bröderna, som alla älskade sitt Paltgille, led av att det dröjde ett långt Paltår innan man fick möjlighet att åter dväljas med sina Paltbröder. Varför inte etablera en Paltgolf? Att det fanns underlag för en dylik introducering var ganska säkert då en stor procent av medlemmarna vid intagning i Gillet angett sig som golfutövare. På initiativ av Broder Jäkt-potten, denne eldsjäl och Paltentusiast i salig åminnelse, sammankallades till en golfträff på Barsebäcks Golf & Country Club. Den sista versen i "Den första Runda Paltiska Varningen" löd:

En onsdag, den 21 i vårlig månad maj
begynner den pyramediala asagolfrundan
Herr Eminens, Kardinalen, i välsydd ämbetskavaj
dömer då kampen helt utan misskundan.

Med anledning av att endast elva hängivna Paltgolfare mötte upp denna första gång utgick Kardinalens medverkan men Hans välsignelse var med oss hela golfrundan. Denna dag den 21 uti Blomstermånaden Paltåret 1061 bildades alltså PGA (Paltgillets Golf Akademi). För att inte någon sammanblandning ska ske med Paltgillets Akademi De Aderton står fr o m Jubileumsåret 1080 (1994) PGA för Palt Golf Association eller mera vardagligt Paltgillets Golf Amatörer.

Vid PGA-mästerskapet, som traditionsenligt spelas i juni/juli månad med ca 75 deltagande Paltar, tävlas i hård kamp om det ståtliga vandringspriset The Big Palt Lion, en gång skänkt av Broder Jäkt-potten. Fr o m Paltåret 1076 (1990) tävlas också om Jäkt-pottens Memorial -- Vandringspriset till minne av Kjell Wahlgren.

Paltsystrar och övriga Paltfruntimmer tävlar i hård kamp i "Damernas Lilla Öppna".

Under årens lopp har Paltgolfen spelats på Barsebäck, Örestad samt Bokskogen. Golfdagen består av mjöd i ottan, härskri, Brännvinslåtar, spel, sillbord, helstekt gris, tal, prisutdelning och skön Paltisk stämning. Paltgolfen är och förblir Ã…rets Golf.

Under Pompa och Ståt spelades på Friggas dag den 2 uti Hömånaden PGAs 25-åriga Jubileumsgolfrunda under överinseende av den Ständigt Jourhafvande Storpalten Broder Make Up, välsedd gäst vid Paltgolfen.

PGAs Styrande Råd är sedan starten Bröderna Jäkt-potten, Tutti-Frutti, Taskspelaren, Fjällsprånget och Distriktsbetäckaren. Under senare år har Bröderna Planlös, Matt i kanten samt Rollebören ersatt Taskspelaren, som njuter sitt otium, samt initiativtagarna Jäkt-potten och Tutti-Frutti som vandrat över Bifrost och förhoppningsvis "drar järnet" på Guds Gröna Fairways.

DISTRIKTSBETÄCKAREN


The Big LionVinnare av Paltgolfen genom åren

Paltnamn Vinstår
Golf-Palten 1976
Golf-Palten 1977
Matt i kanten 1978
Jomenvisst 1979
Cock-pitten 1980
Kalle P 1981
Lutfisken 1982
Dispiratorn 1983
Tung-Sinth 1984
Sous-Penser 1985
Kalaskulan 1986
Bättre tempo 1987
Mitt i pannan 1988
Måttlös 1989
Rådlös 1990
Tandtrollet 1991
Spilloljan 1992
Spilloljan 1993
Jomenvisst 1994
Bättre tempo 1995
Mitt i pannan 1996
Högtrycket 1997
Mitt i pannan 1998
Mitt i pannan 1999
Mitt i pannan 2000
Lycksökaren 2001
Tung-Sinth 2002
Kökspojken 2003
I klistret 2004
I går 2005
Tryckfelet 2006
Styver 2007
Tung-Sinth 2008
Semester-sabotören 2009
Helfull 2010
Jämtgubben 2011
Dressman 2012
Tung-Sinth 2013
Plugghästen 2015
Tung-Sinth 2016
Utslaget 2017
Casha hem 2018
Utslaget 2019
Jordbunden 2021
Lönlös 2022

Värdig mottagare av Jäktpottens Memorial genom åren

Paltnamn Värdig år
Frostnypet 1990
Mitt i pannan 1991
Sjöhästen 1992
Distriktsbetäckaren 1993
Tutti-frutti 1994
Fjällsprånget 1995
Planlös 1996
Matt i kanten 1997
Rollebören 1998
Jomenvisst 1999
Spilloljan 2000
Sous-Penser 2001
Skydd-Svante 2002
Magnus Bengtsson 2003
Skilling in Blanco 2004
Mäss-gossen 2005
Tung-Sinth 2006
Bakfram 2007
Lutfisken 2008
Make up 2009
Rollebören 2010
Spilloljan 2011
Baddaren 2012
James Bond 2013
Vres-kvisten 2014
Sjöben 2015
I klistret 2016
Jordbunden 2017
Sjöhästen 2018
Anfadern 2019
Sous-Penser 2022

Lista aktiva Paltgolfare med senaste Blotnärvaro och senaste PGA-deltagande.

Senast uppdaterad 2013-01-09 / Spilloljan