Paltgillet i MalmöPaltgillet i Malmö


Utvalda Poetiska och Visuella UTSVÄVNINGAR

från de 1081:a och 1082:a Midvinterbloten


Högbänk Midvinterbloten 1081 & 1082

Högbänk med Knall och fall, Sjöhästen, Tvärmätt
Knall och fall, Sjöhästen, Tvärmätt


Bröder i Paltarnas Urgamla Gille

När skånska vintern i aftontimma
klätt åsar och slätt i mjölkvit dimma
När kylan och fukten och mörkret det fula
får livslust att kanske minska en smula
då vet varje Palt som ej tyngs av sot
snart kommer inbjudan till årets Blot.

Då tänds glimten i var Palts blick
nu kommer äntligen årets kick
Att träffas i Gillet för fest och gamman
att se alla Paltar som ödet för samman
att träffa Odin, Fröja och Tor
ger oss en känsla så sällsamt stor
av glädje, varhelst under sol och måne
man sluppit bli född någonstans i Skåne
Paltgillet, vördat, för tanken vårt hem
för Paltar vårt sanna Jerusalem.

Vid midvinterblotet 1082 kvad jag denna drapa. Två år hade jag haft ynnesten att leda vårt Urgamla Gille. Min strävan var att alla sammankomster skulle präglas av gott humör och god trivsel. Jag hoppas att jag lyckades. Jag tackar alla som såväl andligen som lekamligen stöttat och styrkt mig.

Till vår nye Mästerpalt Knall och fall: Lycka till.
Till alla: God Jul och Gott Nytt Paltår.

Valhall och Malmö i Julmånaden 1996
Sjöhästen, Storpalt

Rallarpaltens Klagan

Fritt efter Tegnér

Hembygd du trygga-ga, mitt fä-derne hem
Jag mås-te läm-na nu klockan fem
från dig att stamma jag yvs med skäl
nu kär-a mam-ma, farväl, farväl, farväl.

Skå-ne nu kal-lar där Pal-tarna bor
och åk-rar fö-der oxar och kor.
På blå-a sun-det jag läg-ger räl
och byg-ger en bro, va väl, va väl, va väl!

Magnus Bengtsson, Poetiske Skrivarepalten
Magnus Bengtsson
Poetisk Skrivarepalt


S.J.S.P.'s Tal till Paltgillet 1082

Ädle och Lysande Paltbröder!

Det Vittfamnade och Stormäktiga Paltgillet, fann tidigt sin form. Av styrande Råds 18 Ämbeten fanns 11 stycken redan vid första Midvinterblotet 1915 och Gillet fick omgående en fast uppbyggnad och "paltisk filosofi". Vår idag så uppskattade "Gudasaga" skapades till det andra Blotet, dock endast med Loke och en Valkyria, men utökades mycket snabbt de närmast följande åren. Vid blotet 1916, var medlemsantalet uppe i imponerande 75 Paltbröder!

Flera av de Paltar som var med i uppbyggnadsskedet var också medlemmar i allvarliga ordnar, vilket vi finner spår av i vår Ritual och i vissa inventarier. Redan från de första åren finns t ex Generalsmarschen, Utmärkelserna, upptagning och skändning av Frön, Paltgillets hälsning och tecken. Seriösa motsvarigheter finns i ordensväsendet och helt naturligt var att ha ett igenkänningstecken och lösenord! Närmast till låg då den fornnordiska hälsningen "hell" med högra armen i vädret, men parodierat med att  istället utropa "Palt"! Tyvärr började denna hälsning - som förövrigt finns i många kulturer - missbrukas ca 10 år efter Paltgillets instiftande och görs än idag inom vissa kretsar. Jag tycker inte detta skall påverka oss negativt så länge det parodiska "Palt" är med!

Låt oss sända en tacksamhetens tanke till våra Paltfäder, för den grund de gett oss för att tillsammans ha roligt, att få njuta av "Gudasagan", lyssna till god och humoristisk poesi, prosa och sång, njuta av förstklassig musik, se paltisk bildkonst och mitt i uppsluppenheten för en kort stund bli allvarliga och minnas våra respektive hembygder!

Detta Enastående, Vittfamnande och Stormäktiga Paltgille måste bestå och ge glädje och upplevelse också i kommande Frö-kontingenter. Jag uppmanar alla Paltbröder: Anmäl Frön av paltisk kvalité och tag väl hand om de nya Palt-bröderna, så att de från början känner sig "hemma" och trivs!

Tack för en trivsam fest, gott kamratskap och allt roligt vi har tillsammans samt allt arbete många av er lägger ned!

GOTT NYTT PALTÅR 1083.

MAKE UP
SJSP
Preses i Paltakademien

Liv och Död
Liv och Död, Mästerpalt 1079-1080

Gudabänken med vackra frestande Valkyrior

 

 

Odins Avskedskväde vid Midvinterblotet år 1082

Nu testas kreativiteten
mot dysterheten och arbetslösheten
Vi sätter vår lit till elektroniken
problemen skall lösas med den nya tekniken

Man sätter på datorn och öppnar arkivet
på översta raden, ja där står det skrivet
hur man skall trycka för hjälpinstruktion
till övriga bjuds nu gudomlig lektion

Nu gäller med lätt hand att pilla på musen
för den som är snabb det nog snart blivit tusen
satser i följd - nej stopp ett moment
spara det nu i ett nytt dokument

kopiera och ändra, det klippes och klistras
notor från förr i arkivet skall fixas
kompetensen hos chefsbyråkrat är nu höjd
revisorn dock klagar - är alls inte nöjd

När orden är svåra och rapporterna långa
man lärt sig att göra förkortningarna många
förändringens vind nu blåser rätt hårt
onödiga delar dom klipps därför bort

Jaja med informationsteknologin det något skit'e
det är för långt, vi kortar det lite
från skit klipp bort sk - kvar blir då IT

när kunskapen saknas och omdömet brister
från kommunalråd upp till minister
man fortsätter med den gamla tekniken
man klipper med saxar och limmar med klister
parlamentsresor, traktamenten, representationer med mat
dubbla kopior, verifikat och falsifikat
trav och roulette och choklad man med kort kan betala
bland byråkrater i Gävl' o Motala

men när länstrafikchefer i Bryssel har rumlat
och omdömet utav spriten var grumlat
gavs kvällskurs i användning av kreditkort
för pungen var tom - och det kan gå fort
blott några öl det kostade trettiotusen
men då fick sällskapet också se musen
(på servitrisen)

VPK - nu postkommunistiskt
klippte bort PK blev V - feministiskt
av vodkan Gudruns förnuft hållits fången
på bio hon därför pinka i gången
på bio hon därför pinka i gången
(da capo - hon pinkade ju två gånger!)
nog hade väl V rätt och slätt räckt
V som i vodka och våldtäckt.
Jojo, alkoholen är det klister
som binder samman kommunister

Förtroendet brister
för var minister
som slinter med tungan
i tal till kommunister
Hur klara att på humör hålla fansen
hur man gjorde förr - det har man glömt
Hur står det till med intelligensen
äh - klipp bort intel - kvar blir demensen

Jojo, ur led är tiden
och oss Gudar hava ni satt att vrida den rätt igen.

Fy fassen


Fler bilder från bloten 1081 och 1082 hittar du här.


Senast uppdaterad 2003-09-13 / Spilloljan