Paltgillet i MalmöPaltgillet i Malmö


Utvalda Poetiska och Visuella UTSVÄVNINGAR

från det 1078:e Midvinterblotet

Sida 1 - 2 - 3 - 4     


Högbänk Midvinterblotet 1078

Liv och död, Full hand och Frisparken i Högbänk år 1078
Liv och död, Full hand och Frisparken i Högbänk år 1078


Bröder i Paltarnas Urgamla Gille

Det har varit en Paltisk ynnest att under tvenne år ha fått leda vårt Stormäktiga och Vittfamnande Paltgille som Öfverste Höfding och Mästerpalt. Jag vill tacka alla i Styrande Rådet och övriga Paltbröder för att ni hela vägen i alla lägen ställt upp så förträffligt under dessa år.

Var och en av oss behöver vårt unika, älskade Gille - där vi under värdiga traditionsrika former får leka och glädjas tillsammans. Och där vi får vara Bröder i kamratlig gemenskap.

Vår nye Mästerpalt, Liv och Död önskar jag Lycka till. Han kommer också att fl möta Brödernas uppställning, vänskap och generositet.

Alla Bröder tillönskas en Paltiskt God Jul och ett Gott Nytt År 1079!

Ljungskogen i Julmånaden 1079

Full hand

Mästerpalt

 

Alla Paltbröder tillönskas

ETT GOTT NYTT PALTÅR!

Genom trivsam samvaro och Paltbrödernas förnämliga, värdefulla och entusiastiska insatser, blev år 1078 ett strålande Midvinterblot.

Jag ser fram emot Er trogna och ovärderliga medverkan år 1079. Blotet blir då ännu bättre och vårt Stormäktiga och Vittfamnande Paltgille kommer att ytterligare förkovras och vinna framtida välgång.

Väl Mött år 1079!

Liv och Död
Liv och Död

 

Senast uppdaterad 2014-11-09 / Spilloljan