Paltgillet i MalmöPaltgillet i Malmö


Utvalda Poetiska och Visuella UTSVÄVNINGAR

från de 1075:e och 1076:e Midvinterbloten

Sida 1 - 2 - 3 - 4     


Högbänk Midvinterblotet 1075 & 1076

Full hand, Matt i kanten, Make up, Frisparken, Tuting (Spel)
Full hand, Matt i kanten, Make up, Frisparken, Tuting (Spel)


Bröder i Paltarnas Urgamla Gille

Tvenne Midvinterblot har vi haft ynnesten att få leda - det 1075e "Jubelblotet" och det 1076e - för andra gången som Högbänksmän.

Tyvärr ändå med viss sorg i våra hjärtan eftersom anledningen till detta var den glade Hövdingen Jäktpottens alltför tidiga vandring bort över Bifrost.

Men vårt enastående Paltgille lever vidare, kanske mera uppskattat och livskraftigt än någonsin förr, 250 respektive 225 glada Paltar med gosselynnet i behåll bänkade till den årliga Blotfesten då Midvintern med mörker och kyla står för dörren!

Stort tack till alla Paltbröder för trivsam samvaro, för alla goda krafter som medverkar och alla generösa gåvor.

Och till vår nye Mästerpalt Full hand: LYCKA TILL!

GOD JUL OCH GOTT NYTT PALT-ÅR.

Lomma och Ellenbogen i Julmånaden 1990

Make up    Matt i kanten
S.J.S.P.     S.P.

 

I Särimners dyrkade namn önskar jag alla Paltbröder Ett Gott Nytt Paltår - det 1077e.

Med SJSP Make ups vakande öga i baknacken kommer jag som MP att känna mig ungefär som John Major i England - en oerfaren riddare i Högbänk och som Valkyriorna anförtrott den gudomliga kalken och med Järnladyn i bakgrunden.

Med alla Paltbröders osjälviska insatser under år 1077 kommer det att bli ett himmelskt Paltår för mig som MP.

Full hand
Full hand


Senast uppdaterad 2005-01-07 / Spilloljan